Mijn werk

In mijn werk staat het plezier van het maken voorop. Mijn materialen haal ik in de bouwmarkt enkringloopwinkel, deze zijn een geweldige inspiratiebron voor mij.
Speelplaatsen en bouwputten vind ik fascinerend, de dynamiek, de kleuren, de grauw- en rauwheid. Het zijn spannende plekken, waar gespeeld en gewerkt wordt.

Ik maak mijn werk door in een ruimte materialen, kleuren en vormen met elkaar te combineren. Daardoor ontstaan er nieuwe beelden en andere betekenissen. In mijn werk gaat het om de relatie onderling in het werk en de relatie tussen het werk en de ruimte waar het in is.

Mijn zoektocht is hoe ik deze thema’s in een ruimte laat zien. Wat versterk ik of wat ontken ik in een ruimte. Hoeveel ingrepen moet ik doen en op welke manier om de relatie tussen mijn werk en de ruimte te laten zien. Door bijvoorbeeld één lijn tape te zetten kan de ruimte onderdeel van mijn werk worden of juist een ’tegen’ ruimte.

Speels, spannend en humor zijn belangrijke begrippen voor mij, op die grens wil ik mij in mijn werk bevinden.
Mijn benadering van mijn werk is formeel en het werkproces heel inspirerend, dan ontstaan er nieuwe ideeën en inzichten.